Listen

Genres

SONG NOTES:

Written and Produced by: Cullah

LYRICS:

t

tt

ttt

tttt

ttttt

ttttttOh lord please bring me shelter.

ttttt

ttttttPlease bring me shelter from yonder storm.

ttttt

tttttt 

ttttt

ttttttOh sun won't you shine on me?

ttttt

ttttttWon't you shine on me when the rain has come?

tttt

ttt

tt

t